Panaszkezelés

Ügyfeleink észrevételeiket és panaszukat megtehetik Társaságunk felé:

- személyesen a 9700 Szombathely, Kőszegi u. 13. szám alatt lévő ügyfélszolgálati irodánkban,
- telefonon a +36/94/900-475-ös telefonszámon,
- elektronikusan az hulladekgazdalkodas@szova.hu e-mail címen
- és a 9700 Szombathely, Boglárka u. 2. postacímre küldött levélben.

Számlázással kapcsolatos ügyek országos központi elérhetőségei

A területi szolgáltató az ügyfél panaszát köteles megvizsgálni, és lehetőség szerint azonnal tájékoztatást adni. Amennyiben a panasz nem orvosolható azonnal vagy az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel a területi szolgáltató, amelynek egy példányát az ügyfél részére átadja. A területi szolgáltató az állásfoglalásáról, intézkedéseiről és annak indoklásáról írásos tájékoztatást ad az ügyfélnek legkésőbb a panasz beérkezését követő 15 napon belül.

Ügyfélszolgáltunkon dolgozó kollégánk készséggel áll az ügyfelek rendelkezésére.

Az ügyfél továbbá panaszával az alábbi hatóságokhoz és testületekhez fordulhat:

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmek (hatósághoz, testülethez) benyújtása esetében a fogyasztó köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon a területi szolgáltatóhoz fordulni!

Fogyasztói jogvita rendezése érdekében a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye alapján az alábbi Békéltető Testületekhez fordulhat:

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
http://vasibekelteto.hu/
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: +36/94/312-356; +36/94/506-645 Fax szám: +36/94/316-936
E-mail:
pergel.bea@vmkik.hu

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal - Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály / Fogyasztóvédelmi Osztály

http://jarasinfo.gov.hu/
Cím: 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7.
Telefon: +36/94/505-220 Fax: +36 94 506 984
E-mail:
fogyasztovedelem@vas.gov.hu


Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek:

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

http://www.ofe.hu

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei és Szombathelyi Városi Szervezete
Címe: Szombathely, Ady tér 5. II/206. hétfő, csütörtök 9-12 óra között
Telefon: +36/94/342-035
Mobil: +36/30/394-1681

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
http://www.feosz.hu