Felszíni parkolók kialakítása

Ajánlattételi felhívás
Nyilatkozatot összeállító felolvasólap
Benyújtandó iratok
Nyilatkozatminták
BB határozat parkoló
BB jelenléti ív
Útépítés költségek
Csapadékvíz elvezetés költégek
Parkoló világítás költségek
Videomegfigyelő és parkoló automatika költségek
Főösszesítő
Zajvédelem
Statikai szakvélemény
Kivitelezési szerződés tervezet
Felszíni parkolók kialakítása
További közbeszerzési dokumentumok
Talajvizsgálati jelentés
Útépítés
Csapadékvíz elvezetés
Parkoló világítás
Videomegfigyelő és parkoló automatika
Főösszesítő
Műszaki leírás
Előlap
Átnézeti helyszínrajz
Áttekintő helyszínrajz
Útépítési és forgalomtechnikai helyszínrajz
Útépítési és forgalomtechnikai helyszínrajz 2.
Útépítési és forgalomtechnikai helyszínrajz 3.
Útépítési és forgalomtechnikai helyszínrajz 4.
A jelű út hossz-szelvénye
B jelű út hossz-szelvénye
C jelű út hossz-szelvénye
D jelű út hossz-szelvénye
A jelű út keresztszelvényei
B jelű út keresztszelvényei
C jelű út keresztszelvényei
D jelű út keresztszelvényei
Mintakeresztszelvények
Szombathely Kőszegi utca helyszíni távhővezetékek
Műszaki leírás parkoló közvilágítás
Parkoló világítás
Alapépítmény helyszínrajz
Gyengeáram műszaki leírás
Kamera és fizetőautomata helyszínrajz
Parkoló automatika rendszer rendszertechnika
Video megfigyelő rendszer rendszertechnika
Geodéziai felmérés 1.
Geodéziai felmérés 2.
Átnézeti helyszínrajz
Csapadékvízelvezetés helyszínrajza 1.
Csapadékvízelvezetés helyszínrajza 2.
CS-1 jelű csapadékcsatorna hossz-szelvénye
CS-2 jelű csapadékcsatorna hossz-szelvénye
CS-3 jelű csapadékcsatorna hossz-szelvénye
Akna részletrajzok
Vízgyűjtő tartály részletrajza
Csomóponti rajz - locsoló
Gázvezeték keresztezés, megközelítés terve
Műszaki leírás
Csapadékvíz elvezetés terve színes
Határozati engedélytől való eltérés
Határozat jogerő
Vízjogi határozat
Vízjogi létesítési engedély
Közlekedési hatósági engedély